İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İSTEDİĞİ ECZANE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Eczacının el yazısı ile doldurulmuş Bakanlık matbu formu ( 2 adet )

2-Eczacının noter tastikli diploma sureti ( önlü arkalı yeni tarihli ) (2 adet) VEYA resimli çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi.Mezuniyet tarihi 4 yılı geçiyorsa çıkış belgesi kabul edilmez.

3-Sağlık Ocağı'ndan alınacak yeni tarihli “Eczacılık yapmasına mani hali yoktur.” ibaresi olan resmi mühürle tastikli sağlık raporu ( 2 adet ),

4-Resmi mühürle tastikli ve yeni tarihli göz raporu ( 2 adet ),

a)Serbest hekimden alınacak ise;bağlı bulunduğu sağlık ocağından imzasının tastiği .Tastikleyen doktorun kaşesi, tarihi ve resmi mühür.

b)Hastaneden alınacak ise uzman hekim kaşesi ve imzası , onaylayan başhekimin kaşesi,imzası ve mühür olacak.

5-Eczanenin ebatlarını ve konumunu gösterir 1/50oranında A4 kağıdına mimar veya mühendis tarafından çizilen kroki ( 2 adet ) (Çizen kişinin kaşesi,diploma no,oda kayıt no, ve imzası),

7-Zarf içerisinde 5 adet vesikalık fotoğraf. (Fotoğraflar fotokopi olmamalıdır)

8-Savcılık belgesi ;yeni tarihli,onaylayanın kaşesi ve resmi mühürlü(2 adet),

9-Kira sözleşmesi/tapu fotokopisi ( 2 adet ),

10. Yapı Kullanım İzin Belgesi

11. Mimari Kat Projesi (Belediye'den alınıyor)

12-Şeffaf zımbalı dosya (mavi ve sarı)( 2 adet )

13-Eczane adına yatırılan ruhsat harç makbuzunun aslı ve fotokopisi (Defterdarlık yazısı Müdürlüğümüzce verilecek.).

14-Askerden yakın tarihte terhis olan eczacıların terhis belgesi fotokopisi (2 adet)

15-Evlilik/boşanma nedeni ile diplomadaki soyadı değişen eczacıların evlenme cüzdanının noterden tasdikli fotokopisi/boşanma ilamı fotokopisi (2 adet)

16-Emekli olan eczacıların emekli kartının önlü arkalı fotokopisi (2 adet)

NOT :Başvuru yapan eczacı Türk vatandaşı olmalıdır.

Eğer Eczacı Türk soylu yabancı uyruklu ise ;

a)İçişleri Bakanlığından yabancılar şubesinden ‘'Mersin ili ve ilçelerinde eczane açabilir,eczacılık yapabilir yazısı olacak.

b)Emniyetten ikametgah belgesi istenecek.(Açıklayıcı onay şeklinde)Yabancı ülkede kalış süresini belirleyen bir yazı istenecek.

KODU: İEŞ/L/09 İlk Yayın Tarihi:08.04.2003 Rev. No./ Tarih: 01/02.04.2004.