İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İSTEDİĞİ ECZANE DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Devir edecek eczacının dilekçesi ,

2-Devir edecek eczacının eczane ruhsatnamesi aslı ve 1 fotokopisi,

3-Devir edecek eczacının devir alacak eczacıya fatura ettiği beşeri ilaç, uyuşturucu ilaç,psikotrop ilaç,itriyat,demirbaşın fatura fotokopileri(2 adet )

4-Devir alacak eczacı tarafından kendi el yazısıyla doldurulmuş bakanlık matbu formu ( 2 adet )

5-Eczacının noter tastikli diploma sureti ( önlü arkalı yeni tarihli ( 2 adet ) VEYA resimli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi .

6-Sağlık ocağından alınacak yeni tarihli “Eczacılık yapmasına mani hali yoktur.” ibaresi olan resmi mühürle tastikli sağlık raporu ( 2 adet )

7-Resmi mühürle tastikli ve yeni tarihli göz raporu ( 2 adet )

a)Serbest hekimden alınacak ise hekimin bağlı bulunduğu sağlık ocağından imzasının resmi mühürle tastiği

b)Hastaneden alınacak ise uzman hekim kaşesi ve imzası ile başhekim veya başhekim yardımcısının kaşesi,imzası ve hastane mühürü .

8-Eczanenin ebatlarını ve konumunu gösterir 1/50 oranında A4 kağıdına mimar veya mühendis tarafından çizilen kroki( 2 adet) çizen kişinin kaşesi diploma nosu,oda kayıt nosu, ve imzası).

9-Zarf içinde 5 adet vesikalık fotoğraf,

10-Savcılık belgesi,onaylayanın adı,soyadı,ünvanı resmi mühürlü.( 2 adet )

11-Kira sözleşmesi fotokopisi ( 1 adet )

12-Askerden yakın tarihte terhis olan eczacıların terhis belgesi fotokopisi (2 adet)

13-Evlilik nedeni ile diplomadaki soyadı değişen eczacıların evlenme cüzdanının noterden tasdikli fotokopisi (2 adet)

14-Emekli olan eczacıların emekli kartının önlü arkalı fotokopisi (2 adet)

15-Yarım kapaklı zımbalı dosya ( 1 adet ),şeffaf zımbalı dosya ( 1 adet ),

16-Eczacı adına yatırılacak ruhsat harç makbuzu aslı ve fotokopisi.

(Defterdarlık yazısı Müdürlüğümüzce verilecek).

KODU: İEŞ/L/11 İlk Yayın Tarihi:08.04.2003 Rev. No./ Tarih: 00/..