İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İSTEDİĞİ ECZANE NAKLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Eczacının kendi el yazısıyla doldurulmuş bakanlık matbu formu ( 2 adet )

2-Eczane ruhsatnamesi (aslı ve fotokopisi)

3-Nakil edilecek yerin ebatlarını ve konumunu gösterir 1/50 oranında A4 kağıdına mimar veya mühendis tarafından çizilen kroki(2 adet).(Çizen kişinin kaşesi,diploma no,oda kayıt no ve imzası).

4-Kira sözleşmesi/tapu fotokopisi ( 2 adet )

5. Mimari Kat Projesi

6. Yapı Kullanım İzin Belgesi

7-Şeffaf zımbalı dosya (mavi-sarı)( 2 adet )

8-Evlilik/boşanma nedeni ile diplomadaki soyadı değişen eczacıların evlenme cüzdanının noterden tasdikli fotokopisi/boşanma ilamı fotokopisi (2 adet)

9-İlçe değişikliğinde e czane adına yatırılan ruhsat harç makbuzunun aslı ve fotokopisi (Defterdarlık yazısı Müdürlüğümüzce verilecek.).

KODU: İEŞ/L/10 İlk Yayın Tarihi:08.04.2003