MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Başkanın Mesajı

25. GENEL KURUL MESAJI

Değerli ortaklar,
               Ekonomik işletmeler ve kendine yeten örgütler olarak kooperatifler, ortaklarının ve bulundukları yerin yerel halkının sosyo-ekonomik durumlarının iyileşmesinde önemli bir rol oynarlar.
               Yıllar boyunca kooperatif işletmeleri yerel halk tarafından sahiplenilen, insan merkezli iş yerleri olarak başarıyla işlemiş ve aynı zamanda sosyal örgütlenme ve uyum için katalizör görevini yerine getirmiştir.
               Ortakları ve toplum açısından demokratik ve insani değerlerin üstün tutulduğu, çevreye saygılı ekonomik işletmeler olmuşlardır. Bugün dünyamız dengesiz mali yaşam, giderek artan gıda güvenliği ihtiyacı, artan adaletsizlikle, artan çevre bozulmasıyla ve hızlı iklim değişiklikleriyle karşı karşıyayken, kooperatiflerin ortaya koyduğu ekonomik işletme modeli daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kooperatif sektörü, 2015 yılına kadar başarılması istenen “Yeni Yüzyılın Gelişme Hedefleri”nin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedirler.
               Birleşmiş Milletlerin oy birliği ile kabul ettiği 2012 Uluslararası Kooperatifçilik Yılı, kooperatiflerin güçlendirilmesi için uluslararası bir iradenin oluşmasına yardımcı olacak ve böylece yeni yüzyılın hedeflerine ulaşılması ve dünyada yaşanan krizin aşılması için yardım sağlanacaktır. Güney Ecza Kooperatifimiz de 2012 yılını 25. yılı olarak kutlarken, kooperatifçilik alanında yıllar içinde edindiği tecrübe ve birikimini, ortaklarının en yüksek yararını gözeterek etkin bir şekilde sürdürmenin çabasında olacaktır.
               8 Nisan 2012 tarihi ile 25. yılını dolduran kooperatifimiz, İçel Ecza Kooperatifi’nden Güney Ecza Kooperatifi olma yolunu nasıl aştığını, yaşananları ve süreci belge ve fotoğraflarla ölümsüzleştiren bir eser oluşturmaya başlamıştır. Farmavizyon Eczacılık Fuarında başlayan 25. yıl kutlama etkinliklerimize yıl boyu devam edeceğiz. Nice 25 yıllara giderken GEK imajını sizlerle birlikte daha üst noktalara taşıyacağız.
               Güney Ecza Kooperatifi bölgede 9 ilimize sadece 3 şubeyle hizmet vermektedir. Bölgenin yoğunluğunda geç bile kalan Gaziantep şubemiz iş yükünü rahatlatmaya başlamışken, İTS sürecinin yaşanan sıkıntıları hizmet kalitemizi düşürmüştür. Buna rağmen bizlere gönülden destek veren ortaklarımıza ve bu zorlu süreci atlatmamız için canla başla çalışan kooperatif personelimize teşekkür etmek isterim.
               Yeni düzenlemelerle, alınan önlemlerle hizmet kalitesi kısa dönemde istenilen seviyeye çıkacaktır. Yakın zamanda faaliyete geçen Gaziantep şubemizi de stratejik konumu nedeniyle önemsiyor, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve daha sonrasında hizmet vermeyi düşündüğümüz Adıyaman gibi bölgenin önemli illerine de yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
               Bu şekilde bölgede kooperatifçilik hareketine ivme kazandırılacaktır. Gaziantep’in ardından hizmet bekleyen bölgeler için de planlamalar yapılmaktadır.
Değerli meslektaşlarım,
               Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak, bölgemizin yerel dinamikleri ışığında katılımcı, tabana yaygın, şeffaf ve demokratik bir yönetim tarzını benimsedik. Bölge Eczacı Odaları ile görüş birliği oluşturmaya, mesleğe yön veren kararları kooperatifçiliğe emek vermiş değerli danışma meclisi üyeleri ile birlikte almaya önem veriyor, çalışmalarımızı temsilcilerimiz aracılığıyla, ortağa temas ederek sürdürmeye çabalıyoruz. Amacımız sadece depoculuk olmayıp, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın memnuniyeti esasıyla ihtiyaca cevap vermektir.
               Depoculuk hizmeti boyutunda da, bu konuda stratejik önemi olan Farmalojistik şirketimizle, çağdaş ve kalite standartlarında bir hizmet yürütüleceğine inanıyoruz. GEK Yönetim Kurulu olarak, kooperatifçiliğin şubeleşme stratejisini her ile ulaşmak ölçeğinde planlayarak, örgütlenme ve kooperatifçilik hareketinin yaygınlaştırılması olarak değerlendiriyor ve önemsiyoruz. Kurum işletmelerinin tek merkezden yönetilmesi ve yönetim kurullarının örgütlenmek ve eczacılığın geleceğe taşınması yönünde projeler üretmekle sorumlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Farmalojistik şirketimiz de zaten bu düşüncelerimizin hayata geçirilmesi için oluşturulmuş bir yapıdır.
               2011 yılı Kasım ayından itibaren ticari iskontoların sıfırlanması ve mal fazlalarının geri çekilmesi ile eczane karlılıkları %5 kadar düşmüş, bir de kamu kurum iskontolarının yükseltilmesi ile karlılıklar daha da düşmüştür.Bu nedenle de “GEK Yedi Yıldızlı Eczane Projesi”, eczanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay’da dörder eğitimle 300 eczacının, 500 eczane teknisyeninin eğitimleri tamamlanmış, bu süreçte yaklaşık 250 eczanemiz tamamıyla kabuk değiştirmiştir. Yaratılan eczane profillerinde, ürün eğitimleri ve karlı alım şartları oluşturulmuş, eczanelerimize yeni kazanımlar sağlanmıştır. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan bu değişim, diğer hizmet verdiğimiz illerimizi de heyecanlandırmış, projemiz Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kayseri illerimizde de başlatılmıştır. Projede uzun erimli amacımız, ilaç dışı sağlık ürünlerinde %8 olan eczane pazar payının hızla yükseltilmesini sağlayarak, eczanelerimizin SGK bağımlılığını ortadan kaldırmaktır.
               Fark yaratan bir çalışma olan GEK Kültür Kulübü de bu yıl tiyatro, koro, latin dans ve halk oyunları dallarında yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. İş yaşamının dışında da çalışanlarımız, eczane teknisyenlerimiz ve ortaklarımızla, onların yakınlarından oluşan geniş kadroyu sanatsal etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl Mersin dışından da katılımla Adana, Hatay ve Gaziantep’ten de destek alıyoruz. 17 Mayıs’ta Tiyatro Grubumuzun, 30 Haziran’da da diğer gösterimizin seyirciyle buluşacağının haberini vermek isterim. Bu yıl da salonları dolduran katılımınızı bekliyoruz. 
               Tüm kooperatiflerimizi geleceğe daha güçlü taşıyacağımız, eczacılarımızın yarınlara umutla baktığı ve kooperatifçiliğin sermayesi olan güvenin korunduğu, nice 25 yıllar diliyorum.                    
Saygılarımla
Ecz. Tarkan BİR
Güney Ecza Koop. 
Yönetim Kurulu Başkanı
2597 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular