MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Skrs3 E-Reçete ?laç Listesi

E-reçete uygulamas?n?n etkin ve sorunsuz bir ?ekilde devam? için "E-Reçete ?laç ve Di?er Farmasötik Ürünler Listesi"ne yeni ilaçlar?n eklenmesi veya listede var olan baz? ilaçlar?n aktif veya pasif duruma al?nmas? i?lemleri Kurumumuzca sürdürülmektedir.

Güncel "E-Reçete ?laç ve Di?er Farmasötik Ürünler Listesi" her hafta Sal? Günü 18:00’e kadar Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu resmi web sayfas?nda "Aktif Ürünler Listesi"; "Pasif Ürünler Listesi"; "Pasife Al?nacak Ürünler Listesi"; "Listeye Yeni Eklenen Ürünler" "De?i?iklik Yap?lan Ürünler" ?eklinde 5 sekme olacak ?ekilde Excel format?nda yay?mlanacakt?r.

29.01.2013 Tarihli "E-Reçete ?laç ve Di?er Farmasötik Ürünler Listesi" ektedir.

Listedeki ürünler ile ilgili yap?lacak itirazlar resmi yaz? ile Ak?lc? ?laç Kullan?m? Birimi’ne yap?lmal?d?r.

T.C. Sa?l?k Bakanl???
Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu
Ak?lc? ?laç Kullan?m?, ?laç Tedarik Yönetimi ve Tan?t?m Dairesi

2226 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular