MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Dünya Anti Doping Ajansı Tarafından Yayınlanan Yasaklılar Listesindeki İlaçların Reçetesiz Satışının

39.A.00.002334

18.06.2014BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Son dönemde sporumuzda meydana gelen doping vakalarının artması nedeniyle ilgili Bakanlığın dopingle mücadelede ciddi olarak çalışmalara başladığı; ayrıca TBMM’de de “Son yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” kurulduğu,

Bu çerçevede Kurum olarak ülke sathında yapılabileceklere yönelik 04.12.2013 tarihinden itibaren bir çalışma başlatıldığı;

Bu nedenle yazı ekinde gönderilen Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından yayınlanan yasaklılar listesindeki etken maddeleri ihtiva eden ilaçların reçetesiz satışının kontrol altına alınmasına yönelik uygulamaların Dopingle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve eki ilaç listesi ekte iletilmekte olup bilgileriniz ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 


Uzm. Ecz. Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

 

Bakanlık yazısı için tıklayınız.

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

3703 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular