MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Hormon Preparatlarının Reçetesiz Satışı Hakkında

39.A.00.002332
18.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen yazı ile,

Son zamanlarda bazı hormon ilaçlarının eczanelerden reçetesiz olarak temin edildiği bilgisinin Kuruma ulaştığı, bu tür ilaçların endikasyonu dışında (örn: doping amacıyla) kullanılmak suretiyle suiistimal edilebildiği, mutlak suretle hekim gözetiminde, belirlenen endikasyonlarda, uygun dozlarda kullanılması gereken söz konusu ilaçların, bilinçsiz kullanımda ciddi yan etkiler doğurabileceğinin bilindiği,

Bu nedenle, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 1.maddesinin ; "Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır." hükmünde olması sebebi ile, halk sağlığı hizmeti veren ve akılcı ilaç kullanımında sorumlu olan eczanelere gerekli duyuruların yapılması istenmekte olup, söz konusu ilaçların reçetesiz olarak satıldığının tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirilmektedir.

Kurum'dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

3697 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular