MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

03.07.2014 tarih ve 29049 sayılı Resmi Gazete’de “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4.Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde serbest eczane ile 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme hizmeti sunan müessese ve laboratuvarlar hariç olmak üzere sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez. Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde optisyenlik müessesesi ile göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği özel muayenehane ve sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.

Yönetmeliğin tam metni yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

Yönetmelik metni için tıklayınız.

KAYNAK: www.teb.org.tr

 

2689 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular