MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

SGK Tarafından 07.08.2014 Tarihinde Yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Hk.

SGK Tarafından 07.08.2014 Tarihinde Yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Konulu Duyuru

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 31.07.2014 tarih ve 2775 sayılı yazı ile,

25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandığı ve Tebliğin pek çok maddesinde değişiklikler meydana geldiği, söz konusu değişikliklerden sonra mevcut eski raporların geçerli olup olmadığı konusunda bölge eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimizden bilgi talep edilmekte olduğu bildirilmiş,

Bu kapsamda oluşabilecek hasta ve eczacı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla değişikliğe uğrayan SUT maddelerinin SUT’un 4.1.3. İlaç Kullanımına Esas Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi başlıklı bölümünün 9 uncu maddesi "… Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT'un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)" kapsamında değerlendirilmesi talep edilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sayfasında 07.08.2014 tarihli bir duyuru yayınlanmış olup, duyuruda;

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Uygulamada birlikteliği sağlamak ve oluşabilecek hasta mağduriyetini önlemek amacıyla söz konusu Tebliğ ile ilgili aşağıda yer alan açıklamalara gereksinim duyulmuştur.

Söz konusu Tebliğin;

“1) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm kapsamında; 07 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait bu tebliğ öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.

2) “4.2.15.A - Klopidogrel (kombinasyonları dahil)” başlıklı alt maddesinin (3) üncü fıkrası ile ilgili alınan geri bildirimler sonucunda fıkranın farklı yorumlandığı belirlenmiştir.

Söz konusu fıkrada “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda”, “anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı”, “tıkayıcı periferik arter hastalığı”, “serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan” şeklinde yer alan ifadelerin her biri bir hasta grubunu ifade etmekte olup, fıkrada tanımlanmış bulunan tüm rapor ve reçeteleme koşulları bu hasta gruplarının her biri için geçerlidir.” denilmektedir.

Duyuru metni ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Duyuru metni icin tiklayiniz.

 

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

2157 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular