MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

2013 Yılı Hasılat Girişi Ekranının 23.08.2014 Saat 18:00'a Kadar Tekrar Açılması Hk.

2013 Yılı Hasılat Girişi Ekranının 23.08.2014 Saat 18:00'a Kadar Tekrar Açılması Hakkında

 

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince eczacılar tarafından Eczacı Bilgi Sistemi’ne kaydedilmiş olan 2013 yılı hasılat bilgileri doğrultusunda hazırlanan üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelere ilişkin liste Birliğimiz tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmiş ve www.teb.org.tr adresimizde 31.07.2014 tarihinde duyurulmuştur.

Söz konusu liste ile ilgili olarak, bazı eczacı odalarımız tarafından, Eczacı Bilgi Sistemi’ne hasılat girişi yapmamış eczacıların bulunduğu ve hasılatı gereği ikinci eczacı çalıştırması gereken eczacı listesinde yer alması gereken bir kısım eczacının, listede yer almadığı bildirilmiştir.

Konu 21.08.2014 tarihinde yapılan Merkez Heyeti toplantısında değerlendirilmiş ve Eczacı Bilgi Sistemi’nin 2013 yılı hasılat bilgi girişi bölümünün son kez olarak açılması kararı alınmıştır.

Bu çerçevede 2013 yılı hasılat bilgisini Eczacı Bilgi Sistemi’ne kaydetmemiş olan eczacılarımızın 23.08.2014 (Cumartesi) akşam saat 18.00’e kadar bu işlemi ivedilikle gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

 

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

2023 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular